Works

Adonai ro'i, lo ekhsar (יְהוָה רֹעִי, לֹא אֶחְסָר)

The Lord Is My Shepherd

for SSAATTBB a cappella


Adonai ro'i, lo ekhsar

Details

Theme
Sacred
Setting
SSAATTBB a cappella
Composed
Canberra, 2006
Source of text
Psalm 23
Language
Hebrew
Duration
5 m

About the text

The Lord Is My Shepherd is one of the most well-known psalms.


Hebrew text

יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר׃
בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי
עַל־מֵי מְנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי׃
נַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב
יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי־צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ׃
גַּם כִּי־אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת
לֹא־אִירָא רָע כִּי־אַתָּה עִמָּדִי
שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי׃
תַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי
דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כּוֹסִי רְוָיָה׃
אַךְ טוֹב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל־יְמֵי חַיָּי
וְשַׁבְתִּי בְּבֵית־יְהוָה לְאֹרֶךְ יָמִים׃

Transliteration

ADONAI ro'i lo 'ekhsar.
bin'ot deshe yarbitzēni
'al-mei mənukhot yənahalēni.
nafshi yəshovēv
yankhēni vəma'gəlei-tzedeq ləma'an shəmo.
gam ki-'ēlēkh bəgei tzalmavet
lo-'ira ra' ki-'attah 'immadi
shivtəkha umish'antekha hēmmah yənakhamuni.
ta'arokh ləfanai shulkhan neged tzorərai
dishanta vashemen roshi kosi rəvayah.
'akh tov vakhesed yirdəfuni kol-yəmei khaiyai
vəshavti bəveit-ADONAI lə'orekh yamim.

Phonetic transcription

a.do.nai ro.'i lo 'ex.sar.
bin.'ot de.ʃe jar.bi.t͡seː.ni
'al.mei mə.nu.xot jə.na.ha.leː.ni.
naf.ʃi jə.ʃo.veːv
jan.xeː.ni və.ma.'gə.lei t͡se.dek lə.ma.'an ʃə.mo.
gam ki.'eː.leːx bə.gei t͡sal.ma.vet
lo.'i.ra ra' ki.'atː.ah 'imː.a.di
ʃiv.tə.xa u.miʃ.'an.te.xa heːmː.ah jə.na.xa.mu.ni.
ta.'a.rox lə.fa.nai ʃul.xan ne.ged t͡so.rə.rai
diʃː.a.nta vaʃː.e.men ro.ʃi ko.si rə.va.jah.
'ax tov va.xe.sed jir.də.fu.ni kol.jə.mei xai.jai
və.ʃav.ti bə.veit.a.do.nai lə.'o.rex ja.mim.

Spoken recording

Under construction.

English translation

The LORD is my shepherd; I shall not want.
He maketh me to lie down in green pastures;
He leadeth me beside the still waters.
He restoreth my soul;
He guideth me in straight paths for His name's sake.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for Thou art with me;
Thy rod and Thy staff, they comfort me.
Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies;
Thou hast anointed my head with oil; my cup runneth over.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life;
and I shall dwell in the house of the LORD for ever.